Błąd
  • XML Parsing Error at 1:1056. Error 9: Invalid character

Pakiety promocyjne Comarch OPT!MA

czwartek, 28 stycznia 2010 12:04

Pakiety Comarch OPT!MA linii START to modu?owe rozwi?zania do zarz?dzania dla ma?ych firm. Nasza oferta jest wyj?tkowa na rynku oprogramowania: pakiety same w sobie stanowi? osobny produkt skierowany do pewnej grupy odbiorcw, natomiast dzi?ki mo?liwo?ci rozszerzenia ich o dodatkowe modu?y Comarch OPT!MA, mog? ewoluowa? i rosn?? razem z firm?.

Więcej: Pakiety promocyjne Comarch OPT!MA

 

Promocja dla nowo powsta?ych firm

Za?o?y?e? firm? w przeci?gu ostatnich 6 miesi?cy? Szukasz systemu informatycznego w przyst?pnej cenie do zarz?dzania firm? i ksi?gowo?ci? Potrzebujesz oprogramowania, ktre elastycznie dopasuje si? do potrzeb twojej firmy?

Skorzystaj z 10% upustu na zakup programu Comarch OPT!MA - zwi?ksz swoj? konkurencyjno?? i zaoszcz?d?!

Promocja przeznaczona jest dla nowopowsta?ych firm, zarejestrowanych w KRS lub Ewidencji Dzia?alno?ci Gospodarczej w przeci?gu ostatnich 6 miesi?cy, ktre po raz pierwszy decyduj? si? na zakup oprogramowania Comarch OPT!MA. Promocji nie mo?na ??czy? z innymi.
Firma Comarch zastrzega sobie mo?liwo?? zmiany warunkw promocji w trakcie jej trwania z przyczyn od niej niezale?nych.

 
Reklama
Reklama