Faktury

Moduł programu Comarch OPT!MA Faktury to sposób na łatwe wystawianie dokumentów handlowych zarówno w złotówkach, jak i walutach obcych. Dzięki cennikowi z dowolną ilością cen, kartotece kontrahentów, wystawianie faktur jest proste i intuicyjne. Nie trać swojego czasu! Zobacz, co jeszcze oferuje moduł Faktury.

Dla kogo?
Pracuj z Comarch OPT!MA Faktury i wystawiaj wszystkie potrzebne dokumenty sprzedaży i kupna, takie jak: różnego rodzaju faktury sprzedaży (dla podmiotów gospodarczych i osób fizycznych), faktury korygujące, faktury Pro Forma, faktury zaliczkowe czy paragony. Dodatkowym atutem może być wystawianie powyższych dokumentów w walutach innych niż polski złoty i dobór dowolnej formy płatności. Każdy Użytkownik może dowolnie definiować numerację wystawianych dokumentów i prowadzić dowolną ilość grup asortymentowych prezentowanych w formie drzewa.

Oczywiście Comarch OPT!MA Faktury to moduł w pełni zintegrowany z systemem Comarch OPT!MA, dzięki czemu możliwa jest współpraca z innymi modułami Comarch OPT!MA pomagającymi w księgowaniu, handlu czy wspomagającymi zarządzanie firmy. Dane wprowadzone do systemu jeden raz są widoczne w całym systemie, dzięki czemu nie występuje tyle pomyłek, ile dotychczas.Faktura gotowa do wystawienia

Zalety programu
Inne zalety programu to niewątpliwie:
operacje seryjne (zbiorcze zatwierdzanie i usuwanie oraz kopiowanie dokumentów),
faktury można wystawiać w cenach „od netto” lub „od brutto”,
nieograniczona lista cen w dowolnej walucie,
dla każdego kontrahenta można zdefiniować szczegółowe warunki handlowe,
wygląd graficzny faktury można dowolne definiować – układ kolumn, nagłówek faktury, umieszczenie logo firmy, dzięki darmowemu generatorowi raportów GenRap,
opisywanie cechami (atrybutami) pozycji na dokumencie (towarów) oraz całych dokumentów i kontrahentów,
gotowe zestawienia według cech (atrybutów) pozycji na dokumencie i całych dokumentów.

Okno sprzedaży dedykowanej
Pisząc o module Comarch OPT!MA Faktury nie można zapomnieć o Oknie sprzedaży dedykowanej. Jest to funkcjonalne narzędzie, dzięki któremu podwyższeniu ulega jakość obsługi stałych Klientów. Dzięki takiemu rozwiązaniu jesteśmy w stanie szybciej wystawić dokument dla kontrahenta, przy okazji otrzymując informacje na temat:
danych teleadresowych z możliwością podglądu karty kontrahenta,
zestawienia rabatów z możliwością wydruku indywidualnego cennika,
historii kontrahenta (wszelkie dokumenty związane z kontrahentem),
historii płatności kontrahenta wraz z prognozą płatności przyszłych,
przyznanego limitu kredytu kupieckiego, wartości przeterminowanych płatności, zadłużenia i pobranych zaliczek,
analizy w formie wykresu słupkowego sprzedaży za ostatnie trzy miesiące w porównaniu z analogicznymi miesiącami w roku poprzednim,
listy zdarzeń CRM dotyczących kontrahenta z możliwością rejestracji nowych z poziomu okna.Okno sprzedaży dedykowanej

Łatwa sprzedaż/zakup
Aby do minimum ograniczyć czas związany z wystawianiem dokumentów, istnieje możliwość Łatwej sprzedaży lub Łatwych zakupów, dzięki którym wystawienie faktury przebiega poprzez trzy kroki. Polega ono na zaznaczeniu zasobów i określeniu ich ilości, wyborze dokumentu (faktura, paragon), oraz wyborze kontrahenta na dokumencie.

Ofertowanie
Specjalną propozycję stanowi dodatkowa aplikacja Comarch OPT!MA Ofertowanie, która usprawnia przygotowanie w Microsoft Office Word oferty handlowej, w oparciu o aktualne dane pobierane bezpośrednio z Comarch OPT!MA.

Elektroniczna wymiana dokumentów
System Comarch OPT!MA może współpracować z systemem ECOD, dzięki czemu możliwa jest elektroniczna wymiana dokumentów z partnerami handlowymi, m. in. z sieciami handlowymi. Eksport faktur oraz import zamówień realizowany jest w standardzie EDI (Electronic Data Interchange).

Program do faktur, program do fakturowania, programy do fakturowania, program do wystawiania faktur

Reklama
Reklama