Handel

Jeżeli prowadzisz firmę handlową mamy dla Ciebie narzędzie, które ułatwi Ci codzienną pracę. Moduł Handel pozwala na prowadzenie gospodarki magazynowej, a także na korzystanie z pełnej funkcjonalności modułu Faktury. Używając modułu Handel w łatwy sposób można prowadzić i zarządzać gospodarką magazynową przy zastosowaniu rozliczenia kosztu własnego sprzedaży, jedną z metod: FIFO, LIFO, AVCO oraz QUAN.

Dla kogo?
Program umożliwia wystawianie różnego rodzaju dokumentów handlowych i magazynowych: faktury VAT, paragony, faktury proforma, faktury RR, dokument Tax Free, Intrastat, zamówienia i rezerwacje, przyjęcia i wydania zewnętrzne oraz wewnętrzne, arkusze inwentaryzacyjne i wiele innych. Część dotycząca magazynowania towarów pozwala nimi zarządzać w zależności od zasad przyjętych w firmie. Podstawowymi funkcjami programu są:
obsługa dokumentów zewnętrznych, takich jak: PZ – Przyjęcia Zewnętrzne, WZ – Wydań Zewnętrznych; w zależności od przyjętego w firmie schematu obiegu dokumentów program umożliwia wybór sposobu pracy:
wystawienie PZ/WZ, a następnie przekształcenie do Faktury Zakupu/Faktury Sprzedaży,
z kilku dokumentów PZ/WZ generowanie jednej Faktury Zakupu/Faktury Sprzedaży,
wystawienie dokumentu FA/FZ, a następnie na jego podstawie wystawienie dokumentu magazynowego WZ/PZ;
obsługa dokumentów wewnętrznych, takich jak: PW – Przyjęcie Wewnętrzne, RW - Rozchód Wewnętrzny, MM – Przesunięcie Międzymagazynowe; są to dokumenty odzwierciedlające ruch towarów w firmie, które nie powodują naliczania podatku VAT, ani płatności;
inwentaryzacja – dotyczy wybranego magazynu i jest procesem trzyetapowym, w którym początkowo tworzy się podkładki, liczy towar, a następnie uzupełnia informacje o jego ilości i zamknięciu inwentaryzacji;
kompletacja – umożliwiająca uproszczoną formę produkcji towaru − produkt wprowadza się do systemu na podstawie dokumentu PWP, czyli Przyjęcia Wewnętrznego Produktu;
wielomagazynowość – to możliwość prowadzenia kilku lokalnych magazynów w obrębie jednej firmy; magazyny mogą być prowadzone lokalnie lub w lokalizacjach odległych (informacje o towarach są przesyłane za pomocą plików);
rozliczanie kosztu własnego sprzedaży – odbywa się za pomocą jednej z poniższych metod:
FIFO,
LIFO,
AVCO (średnio ważone),
istnieje również możliwość okresowego naliczania kosztu (QUAN);
nadawanie cen i atrybutów – możliwość przypisania towaru do wielu grup magazynowych oraz nadawanie specjalnych atrybutów opisujących dany towar; atrybuty te mogą przyjmować formę tekstową, liczbową lub graficzną, np. zdjęcie towaru.


Atrybut binarny (graficzny) – zdjęcie towaru

Dodatkowe funkcjonalności
Moduł programu Comarch OPT!MA Handel to ponadto:

 • pełna informacja o stanach magazynowych (ilości towaru, jego rezerwacjach i brakach, zamówieniach itp.),
 • wielowalutowość,
 • obsługa faktur zaliczkowych krajowych i zagranicznych,
 • dokumenty wewnątrzunijne,
 • uproszczona obsługa importu,
 • możliwość wystawiania wielu Faktur sprzedaży do jednej FPF - Faktury Pro Forma,
 • obrót opakowaniami kaucjonowanymi z możliwością fakturowania opakowań niezwróconych w terminie,
 • atrybuty transakcji – możliwość opisania każdego dokumentu/transakcji dowolną ilością dodatkowych cech,
 • możliwość tworzenia dokumentu RO do FPF z formularza. Dzięki czemu możliwe jest kontrolowanie stanu rezerwacji w przypadku wystawiania FA i WZ częściowych,
 • zestawienia według atrybutów transakcji oraz atrybutów towarów,
 • zestawienia obrazujące ruchy towaru na magazynie,
 • historia transakcji towaru oraz kontrahenta,
 • kontrola płatności przeterminowanych, blokada sprzedaży poniżej limitu kredytu,
 • kontrola stanów minimalnych i maksymalnych, generowanie zamówień na brakujące towary,
 • sprzedaż dedykowana – w jednym oknie widoczne najważniejsze informacje o kliencie i wszystkich transakcjach z nim przeprowadzonych,
 • współpraca z e-sklepem.

Handel Plus
Rozszerzony moduł Comarch OPT!MA Handel Plus.
W porównaniu z wersją standardową zawiera dodatkowo możliwość:

 • przyjęcia i ocechowania konkretnych partii dostawy,
 • wydania towaru ze wskazaniem na dostawy.

Te dwie innowacyjne funkcje to narzędzia dla firm, w których kluczowe znaczenie odgrywa możliwość prowadzenia obrotu towarami w oparciu o konkretne partie zróżnicowane pod względem opisujących je cech.
»zobacz

Użytkownik sam decyduje, jak wprowadzić towar na magazyn, aby w jak najbardziej przejrzysty dla siebie sposób móc go potem rozchodować. Stworzono mechanizm podziału wprowadzanych dostaw na konkretne partie w jednoznaczny i precyzyjny sposób opisane za pomocą cech. W zależności od potrzeb możliwe jest zdefiniowanie aż do dziesięciu atrybutów dla danej partii. Dodatkowo znacznik obowiązkowości opcjonalnie definiowany podczas tworzenia cech zapewnia pełną kontrolę ze strony programu – blokowana jest możliwość zatwierdzenia dostawy w przypadku braku cech obowiązkowych dla danej partii.

Rozbudowany i płynny mechanizm tworzenia ocechowanych partii dostaw to znaczne usprawnienie i zwiększenie wydajności pracy. Szczegółowy opis partii pozwala przy wydawaniu wyszukiwać i wprowadzać na dany dokument żądany produkt o konkretnych cechach. Użytkownik sam decyduje, z którego przyjęcia lub którą sztukę o zdefiniowanych cechach chce wydać z magazynu. Zapewnia to pełną kontrolę i świadomy wybór konkretnych zasobów podczas prowadzenia obrotu towarami.

Reklama
Reklama