Kasa/Bank

Zastanawiasz się jak lepiej zarządzać firmą? To proste! Pomoże Ci w tym moduł programu Comarch OPT!MA Kasa/Bank.

To dzięki niemu masz możliwość uzyskania informacji na temat kondycji finansowej firmy, rzeczywistych źródeł uzyskiwanych przychodów, a także kosztów, jakie ponosi Twoja firma, czy stanu bieżących należności i zobowiązań.Kalendarz płatności w module Kasa/Bank

Dla kogo?
Moduł Kasa/Bank zawiera kompletne dane o ruchu środków pieniężnych w przedsiębiorstwie w postaci bieżących analiz wpływów i wydatków oraz precyzyjnych prognoz przepływu środków pieniężnych przechowywanych w preliminarzu płatności. Takie prognozy stanowić mogą bardzo mocny instrument w rękach planistów, menedżerów i właścicieli firm.
Możliwości modułu:

 • Kontrola przepływu środków pieniężnych – raporty mogą dotyczyć zarówno przeszłości, jaki planowanych wpływów i wydatków w przyszłości,
 • Prowadzenie preliminarza płatności w firmie – informacje na ten temat to wszystkie planowane spłaty należności i zobowiązań, daty płatności podatków spłat rat kredytów (preliminarz płatności to doskonałe narzędzie wspierające podejmowanie decyzji finansowych),
 • Monitorowanie rozliczeń z dłużnikami i wierzycielami – bez problemu uzyskasz wieloprzekrojowe zestawienia dotyczące niezrealizowanych płatności, listy największych dłużników i wierzycieli czy zaległości według typów dokumentów,
 • Wyliczenia zysku, kosztów i inwestycji firmy – wyliczenia pokazują rozkład kosztówi przychodów, a także wielkość nakładów ponoszonych na inwestycje


Funkcjonalności
Dodatkowe funkcjonalności modułu Kasa/Bank:


 • rozliczenia z wszelkimi podmiotami prawnymi – kontrahentami i urzędami, a także z pracownikami,
 • rozliczenia seryjne lub zbiorcze dokumentów dla jednego lub wielu podmiotów prawnych,
 • prowadzenie i rozliczanie dowolnej ilości kas i rachunków bankowych również w walutach obcych,
 • automatyczne rozliczanie planowanych płatności z wprowadzonymi zapisami kasowymi,
 • bankowość elektroniczną – a więc komunikację z systemami typu Home-Banking obejmującą zlecanie wykonania operacji do banku (przelewy wychodzące) oraz import zrealizowanych przelewów z pliku dostarczonego przez bank,
 • słownik banków, który można uzupełnić ręcznie lub importując informacje o wszystkich bankach w Polsce z plików dostarczanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową (KIR),
 • słownik urzędów (US, ZUS), który raz uzupełniany jest dostępny ze wszystkich pozostałych modułów systemu Comarch OPT!MA,
  inne słowniki – kontrahenci, pracownicy, wspólnicy, banki, urzędy, kategorie, formy płatności,
 • definiowalne schematy numeracji dokumentów,
 • import części danych z programów serii Comarch Klasyka – np. lista kontrahentów, wspólników, rejestry VAT, listy płac, ewidencja samochodów, spis z natury, itd.,
 • rozliczenia dokumentów (w tym wypłat) w różnych walutach,
 • windykację należności (wystawianie not odsetkowych i ponagleń zapłaty).

Kasa/Bank Plus
Moduł programu Comarch OPT!MA Kasa/Bank dostępny jest również w wersji rozszerzonej Kasa/Bank Plus, który dodatkowo daje możliwość prowadzenia magazynu walut. Kasa/Bank Plus dedykowany jest firmom korzystającym z rozliczeń w walutach obcych, które potrzebują prowadzić bieżącą wycenę operacji na rachunkach bankowych oraz wyodrębnionych kasach walutowych posiadanych środków, w przeliczeniu na walutę polską.

Reklama
Reklama