Księga Handlowa

Prowadzenie pełnej księgowości w firmie wymaga posiadania solidnego narzędzia, które obejmie swym działaniem cały obszar księgowości, nie generując przy tym błędów wynikłych z ogromnej liczby danych do przetworzenia oraz operacji, jakie muszą być na nich wykonane. Rzetelne i zgodne z Ustawą o Rachunkowości operacje księgowe umożliwia moduł Księga Handlowa, którego najważniejszą cechą jest pełna automatyzacja procesu dekretacji dokumentów, usprawniająca w znacznym stopniu pracę działu księgowości. Użytkownik ma możliwość aktualizacji modułu, która uwzględnia wszystkie zmiany w przepisach prawnych.

Księga Handlowa to nowoczesny system komputerowy, który pozwala sporządzać obligatoryjne sprawozdania finansowe, raporty wewnętrzne dla potrzeb kierownictwa, szybko i bezbłędnie otwierać
i zamykać okres obrachunkowy, na bieżąco kontrolować rozrachunki oraz wiele innych funkcji niezbędnych do prowadzenia pełnej księgowości.

Moduł Księga Handlowa to:


 • możliwość tworzenia wielopoziomowego planu kont,
 • podział na dzienniki cząstkowe, zestawienie obrotów i sald za dowolny okres (przeglądanie kont syntetycznych i analitycznych),
 • możliwość wykorzystania schematów księgowych do automatycznego księgowania wszystkich dokumentów oraz deklaracji,
 • dowolnie definiowalne zestawienia księgowe,
 • prowadzenie pełnej ewidencji VAT oraz wydruk deklaracji VAT-7 i VAT-7K, VAT-UE,
 • obliczanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L, CIT-8 oraz wydruki deklaracji rocznych,
 • oddzielne ewidencjonowanie dokumentów, które nie są fakturami VAT, np. dowody wewnętrzne, polisy ubezpieczeniowe, zlecenia itp.,
 • możliwość zaksięgowania dokumentów bezpośrednio z innych modułów, np. list płac z modułu Płace i Kadry lub dokumentów OT, LT z modułu Środki Trwałe,
 • możliwość jednoczesnej pracy na dwóch okresach obrachunkowych,
 • tworzenie zestawień księgowych, w tym: bilans firmy, rachunek zysków i strat, przepływy środków pieniężnych itd.,
 • prowadzenie analiz finansowych.

Dane zgromadzone w module Księga Handlowa, oprócz przetwarzania pod kątem rachunkowości finansowej, mogą być wykorzystane dla celów rachunkowości zarządczej, między innymi za sprawą modułu Analizy. Moduł ten pozwala na zestawianie danych księgowych z danymi pochodzącymi z innych modułów, np. z modułu magazynowo – fakturującego, dając tym samym wielowymiarowy obraz sytuacji finansowej firmy.

Pełna integracja modułów Comarch OPT!MA pozwala na bezkonfliktową współpracę między nimi, co oznacza, że informacje zawarte w pozostałych modułach stanowią bazę danych także dla modułu Księga Handlowa.

Podobnie jak w Księdze Podatkowej, również w Księga Handlowa pozwala na automatyczną generację i przesyłanie Deklaracji VAT bez konieczności wychodzenia z domu! Nie musisz tracić czasu, wystarczy że eksportujesz potrzebną Ci deklarację do systemu e-deklaracji Ministerstwa Finansów. Wszystkie dane pobierane są z programu, dzięki czemu łatwo unikniesz pomyłek. Co więcej Comarch OPT!MA daje możliwość odebrania Urzędowego poświadczenia Odbioru, gwarancji dotarcia e-deklaracji do urzędu.
Po więcej informacji na temat e-deklaracji zapraszamy do lektury dokumentacji Comarch OPT!MA Księga Handlowa.


Schemat księgowy


Moduł rozszerzony Księga Handlowa Plus zawiera dodatkowo:


 • możliwość zakładania kont walutowych,
 • możliwość księgowania schematami księgowymi na konta walutowe,
 • możliwość przeglądania dekretów oraz obrotów i sald w walucie obcej oraz w walucie systemowej. 

Plan kont

Reklama
Reklama