Księga Podatkowa

Możliwość łatwego, szybkiego, a przede wszystkim prawidłowego prowadzenia swojej dokumentacji księgowej, poprzez Księgę Przychodów i Rozchodów lub ewidencję przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, jest dla firmy jednym z kluczowych elementów w jej działalności, gdyż ma dzięki temu całkowitą kontrolę nad rozliczeniami finansowymi oraz bieżący, bezpośredni dostęp do wszelkich danych finansowych.

Umożliwia to moduł Księga Podatkowa, który jest nowoczesnym narzędziem, realizującym wszystkie niezbędne funkcje księgowe, dedykowanym dla tych właśnie firm. Powstał on na bazie wieloletnich doświadczeń programów rodziny Comarch Klasyka, dodatkowo uzbrojony w najnowsze rozwiązania zawarte w programie Comarch OPT!MA jest najlepszą odpowiedzią na zapotrzebowanie firm w zakresie prowadzenia Księgi Przychodów i Rozchodów lub ewidencji przychodów objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Oprócz podstawowych ewidencji księgowych (rejestry VAT, księga przychodów i rozchodów oraz ewidencja ryczałtowa) program pozwala na prowadzenie wszelkich ewidencji pomocniczych, wymaganych przy tej formie księgowości, takich jak: Ewidencja wynagrodzeń, Spis z natury i Ewidencje na potrzeby rozliczenia przejazdów samochodem prywatnym. Gromadzone informacje mogą być automatycznie zaczytane do odpowiednich formularzy, co pozwala na przygotowanie i wydrukowanie deklaracji podatkowych, takich jak: VAT-7, VAT-7K, VAT-UE oraz przygotowanie zaliczek na PIT-36, PIT-36L i PIT-4R, podatek ryczałtowy oraz zaliczek na deklarację PIT-4R. Moduł pozwala również na wypełnienie deklaracji Intrastat.

Moduł Księga Podatkowa, jako część składowa programu Comarch OPT!MA, współpracuje ze wszystkimi pozostałymi modułami, dzięki czemu procesy dekretacji dokumentów w księdze podatkowej bądź w ewidencji ryczałtowej zachodzą automatycznie.

Współpraca modułu Księga Podatkowa wraz z poniższymi modułami umożliwia:


 • Faktury Bezpośrednie przeniesienie wystawionych faktur do odpowiednich rejestrów księgi podatkowej, a następnie przeksięgowanie ich do odpowiednich kolumn książki podatkowej lub ewidencji ryczałtowej,
 • Kasa/Bank Przeniesienie z modułu Księga Podatkowa - Rejestry VAT, zapisów do rejestrów kasowo/bankowych oraz przyszłych płatności do Preliminarza Płatności,
 • Środki Trwałe Przeksięgowywanie do Księgi Podatkowej odpisów amortyzacyjnych
 • Kadry i Płace Szybkie zaksięgowanie listy płac pracowników poprzez ujęcie w Księdze Podatkowej wynagrodzeń oraz składek ZUS płaconych przez pracodawcę.


  Księga Podatkowa

Moduł Księga Podatkowa to także:


 • pełna zgodność z Rozporządzeniem w Sprawie Prowadzenia Książki Przychodów i Rozchodów,
 • możliwość księgowania do bufora (bufor stanowi wstępne ujęcie zapisów bez konieczności dokonywania korekt),
 • możliwość ograniczania dostępu do poszczególnych funkcji programu,
 • możliwość agregowania danych z kilku działalności na jedną zaliczkę na deklarację PIT-36 lub PIT-36L,
 • współpraca z modułem Analizy.


Deklaracja VAT-7


Przesyłaj e-Deklaracje VAT
Zamiast drukować deklarację i wysyłać, lub ją do urzędu, skorzystaj z eksportu, podpisanej cyfrowo deklaracji VAT-7 oraz VAT-UE do systemu e-Deklaracje Ministerstwa Finansów. Dane niezbędne do wypełnienia i przesłania e-deklaracji pobierane są bezpośrednio z zapisów systemu finansowo-księgowego Comarch OPT!MA. Jest to najdogodniejszy sposób składania deklaracji podatkowych, gdyż praktycznie eliminuje możliwość powstawania błędów podczas ręcznego wypełniania urzędowych dokumentów. Co ważne, Comarch OPT!MA umożliwia również odebranie Urzędowego Poświadczenia Odbioru, dzięki czemu Użytkownik może mieć pewność, że jego e-deklaracja dotarła do urzędu.

Reklama
Reklama