Nowości

Comarch OPT!MA nowości w wersji 17

17 nowych funkcjonalności w 17 wersji Comarch OPT!MA

Nowa 17 wersja Comarch OPT!MA to nowe funkcjonalności wprowadzone, aby jeszcze lepiej dostosować program do potrzeb naszych Klientów. Wraz z premierą Comarch OPT!MA 17 przekazujemy w Państwa ręce funkcjonalności dotyczące następujących obszarów:HANDEL I MAGAZYN

1) Integracja z Comarch Mobilna Sprzedaż - możliwe stało się mobilne wsparcie dla działań sprzedażowych. Aplikacja przeznaczona jest dla przedstawicieli handlowych korzystających z palmtopów i smartphonów. Dzięki tej funkcji możliwa jest pełna integracja w zakresie sprzedaży. Chodzi tu głównie o możliwość eksportu danych o towarach i kontrahentach oraz import sprzedaży i płatności, przez pracowników z dowolnego miejsca.

2) Raport braków - stworzono odrębne zestawienie dające informacje o ewentualnych brakach magazynowych uwzględniających zamówienia, rezerwacje, stany minimalne i maksymalne. Zestawienie to może być modyfikowane (zmiana ilości, usuwanie/dodawanie pozycji), a na jego podstawie tworzone zamówienia.3) Lepsza współpraca z urządzeniami fiskalnymi - na karcie towaru wprowadzono specjalne pola wykorzystywane przy współpracy z urządzeniami fiskalnymi (kod PLU i nazwa fiskalna dla kas/drukarek). Dodane zostaną również funkcje pozwalające na sprawdzanie niepowtarzalności nazwy oraz seryjne generowanie kodów EAN.


DETAL

4) Kaucje – aby bardziej dopasować moduł do potrzeb branży spożywczej, program został rozbudowany o możliwość obsługi kaucji: możliwość automatycznego naliczania kaucji na paragonie, a także możliwość przyjmowania kaucji od klienta niezależnym dokumentem.

5) Kontrola stanów magazynowych – wprowadzono funkcje ułatwiające monitorowanie stanów magazynowych. W każdej chwili kasjer będzie miał możliwość sprawdzenia stanu towaru zarówno na swoim magazynie jak i na innych. Opcjonalnie będzie również dostępna możliwość blokowania sprzedaży towarów, których brak na stanie.

6) Rozliczanie zmiany – wprowadzono opcje otwarcia i zamknięcia zmiany. Zamykanie zmiany będzie związane z podsumowaniem sprzedaży, rozliczeniem gotówki oraz wydrukiem raportu na drukarce zwykłej lub fiskalnej.

7) Przekazanie rachunku kelnerowi – pozwoli to na oddanie otwartego paragonu innemu kelnerowi najczęściej w momencie zmiany personelu.

8) Logowanie i przelogowanie – zwiększenie ergonomii, dzięki czemu praca w punktach obsługi stanie się szybsza.


PULPIT MENADŻERA*
* od wersji 17.1 zintegrowany z Comarch Mobile - Mobilny Menadżer

9) Nowe analizy – w wersji 17.0 pojawiły się analizy, dzięki którym będzie można dokładnie skontrolować sytuację finansową firmy w jej najważniejszych aspektach, czyli:  • Wielkość przychodów i kosztów w czasie – możliwość porównania przychodów i kosztów za poszczególne okresy,
  • Rejestry VAT w czasie – wartość sprzedaży i zakupów w czasie na podstawie zapisów w rejestrach VAT,
  • Zobowiązania wobec biura rachunkowego,
  • Kalendarz nieobecności – podgląd informacji o nieobecnościach za dany miesiąc dla wybranej grupy pracowników,
  • Koszty wynagrodzeń – wykres pozwalający prześledzić zmiany wysokości kosztów wynagrodzeń za wiele kolejnych miesięcy.
KSIĘGA HANDLOWA

10) Łatwe porównanie Rejestrów VAT z deklaracją VAT-7 – wprowadzony został wydruk rejestrów VAT zawierający listę faktur pogrupowaną wg pól na deklaracji VAT-7. Wydruk ma ułatwić sprawdzenie, dlaczego taka a nie inna kwota pojawia się w konkretnym polu na deklaracji VAT-7.

11) Dalszy rozwój rozrachunków na kontach – możliwe stało się uzyskanie wydruku historycznego nierozliczonych rozrachunków na konkretnym koncie na dany dzień.

12) Wzrost wydajności inicjowania Bilansu Otwarcia – zoptymalizowane zostało przenoszenie bilansu otwarcia z poprzedniego roku.


BIURA RACHUNKOWE

13) Poczta e-mail w Biurach Rachunkowych* – dobra organizacja to sprawna komunikacja z Klientem oraz wewnątrz firmy. Aby tak było w firmach korzystających z naszego programu, umożliwiliśmy obsługiwanie poczty elektronicznej z poziomu Comarch OPT!MA Biuro Rachunkowe. Dzięki temu użytkownicy tego modułu będą mogli zarządzać korespondencją w aplikacji, której używają w codziennej pracy. Korzyści to między innymi:

Mniej aplikacji używanych w codziennej pracy, czyli mniej przełączeń między aplikacjami,
Wykorzystanie słownika kontrahentów zapisanego w Comarch OPT!MA, jako książki adresowej,
Automatyczna identyfikacja e-maila przychodzącego i przypisanie go do właściwego opiekuna,
Zapisywanie e-maili do bazy Comarch OPT!MA, a co za tym idzie szybki dostęp do historii kontaktów z Klientem oraz archiwizacja wraz z tworzeniem archiwum bazy Comarch OPT!MA.

* Funkcja jest dostępna od wersji 17.1


PŁACE

14) Urlop „na godziny” – czyli możliwość rejestracji nieobecności (urlopu) na część dnia, gdy przez pozostałą część dnia pracownik jest w pracy. Sygnały dochodzące od Użytkowników wpłynęły na powstanie tej funkcjonalności, dzięki której pracownik może być nieobecny w pracy przez wybraną ilość godzin w ciągu dnia.

15) Nowa deklaracja PIT-8C – jest to kontynuacja obsługi naliczania składek ZUS dla osób bezrobotnych skierowanych na staż lub otrzymujących świadczenia integracyjne. Takie osoby uzyskują przychody podlegające opodatkowaniu, od których niepotrącany jest podatek (zaliczki miesięczne).

16) Uproszczenie procesów kadrowych – dostępne jest łatwiejsze rozróżnienie oddzielnie naliczonych DRA dla pracowników i właścicieli poprzez wprowadzenie dodatkowej kolumny na oknie „Lista deklaracji ZUS”.

17) Podpowiadanie terminu płatności dla zdarzeń – możliwe stało się automatyczne wpisanie przez program terminu płatności generowanego do deklaracji DRA, w zależności od terminu składania deklaracji ustawionego w konfiguracji firmy.

 
Reklama
Reklama